مديريتها

 • اداره كل آموزش

 • اداره كل تحصيلات تكميلي

 • اداره آموزشهاي عالي آزاد

 • اداره آموزشهاي الكترونيكي

 • دفتر استعدادهاي درخشان

 •  

   معاونت آموزشي دانشگاه

   

  امور آموزشي

 • سيستم جامع آموزش گلستان

 • تقـــويم آمـــوزشي دانشـــگاه

 • آيين نامه ها و دستورالعملهاي آموزشي

 • برنامه و سرفصل كلي دروس مقطع كارشناسي

 • برنامه و سرفصل كلي دروس مقطع كارشناسي ارشد و دكترا

 • راهنماي نرم افزار گلستان

 • فرمهــاي آموزشــي

 •  

  مجتمعها و دانشكده ها

 • مجتمع علوم پايه

 • مجتمع علوم انساني

 • مجتمع فني و مهندسي

 • مجتمع هنر و معمـاري

 • دانشكده الهيــات ميبـــد

 • دانشكده منابع طبيعي يزد

 • دانشكده منابع طبيعي اردكان

 •  

  اخبار و اطلاعيه ها

 • مصوبه شوراي آموزشي درخصوص دروس معرفي به استاد

 • فرم خلاصه وضعيت دانشجويان بورسيه و مامور به تحصيل
  [ doc فرم ، pdf فرم ]

 • فرم اخذ مجوز در ثبت نام

 • فايل فشرده مطالب كلاس آموزشي كارشناسان

 • فرم ثبت مشخصات دروس اصلي دانشگاه

 •  

  آگهي دعـوت به همكاري

    

  براي نمايش بهتر محتويات صفحه ، Resolution صفحه نمايش را در حالت 768*1024 قرار دهيدوکلیدF5 را فشار دهید.

       نظرات وپیشنهادات :eparhizkar@yahoo.com

  آدرس : يزد - صفائيه - خيابان پژوهش - پرديسه اصلي دانشگاه يزد - ساختمان شماره 3 مجتمع فني و مهندسي - حوزه معاونت آموزشي - طبقه دوم - راهرو سمت راست - تلفن : 8212793